Kapitelslutord

Nu har jag lite hastigt gått igenom varför jag tycker att du som jobbar med dokument som ska översättas behöver tillgodogöra dig kunskaperna i den här boken. Dessutom har jag översiktligt beskrivit översättningsbranschen och möjligheterna att använda datateknik så att du får en billigare översättning.

Förhoppningsvis har den här texten gett dig en inblick i hur översättningsbranschen fungerar. Jag kommer längre fram i boken att återknyta till och fördjupa mig i de ämnen jag hitintills berättat om.