Översättningsbyråer och översättare

I den här boken kommer jag att prata mycket om översättningsbyråer. Jag hör till dem som förespråkar att företag vänder sig till översättningsbyråer snarare än enskilda översättare.

Mitt argument för detta är att när du har ett problem som måste lösas av en expert anlitar du en expert. Om du har en vattenläcka i ditt hem ringer du en rörmokare. Om du har datorproblem ringer du en konsultfirma (eller åtminstone ditt företags datoravdelning) så sänder de en expert. Om du behöver laga din bil ringer du en verkstad osv.

Nu kan man fråga sig om inte översättare är experter. Jo, dom är det, på språk. Men översättning handlar idag till lika stor del om teknik- och trycksakskunskap. Det är kunskaper som översättarna själva ofta saknar. Översättningsbyråerna har däremot experter på dessa områden anställda. Översättarna får så småningom jobbet av översättningsbyrån men de tillåts koncentrera sig på det de är experter på, nämligen att översätta.

När du anlitar en översättningsbyrå gör du det med samma rättigheter som en kund till rörmokare, datakonsulter och verkstäder. Det är värt att komma ihåg att om du inte är nöjd med leveransen har du rätt att reklamera din beställning. Varför betala för en undermålig produkt?

Jag förespråkar att du vänder dig till en översättningsbyrå av tre skäl: de är experter på vad de gör och vet hur de ska använda teknik för att översättningen ska bli så bra och billig som möjligt för dig. Ditt företag kan ställa tydliga kvalitetskrav på ett översättningsföretag. Och sist men inte minst, ifall något går snett så kommer översättningsbyrån att lösa problemet. Översättningsbyrån har i mycket större utsträckning än en enskilld översättare tillgång till den tekniska kompetens som behövs.

Det är helt enkelt både en trygghet och en kvalitetsgaranti för ett företag att vända sig till en översättningsbyrå.

Översättningsbyråerna är i princip konsulter som administrerar en kunds översättningsbehov och ser till att översättare med rätt ämneskunskaper får uppdraget att översätta en kunds dokument. Ofta arbetar översättarna som frilansande underleverantörer åt översättningsbyrån.

Alla översättare översätter till sitt modersmål. En svensk översätter till svenska, en tysk till tyska och en turk till turkiska. Vårt modersmål är det språk som vi kan bäst. Dessutom har i princip alla översättare ett antal ämnen som de specialiserat sig på att översätta. Vare sig det är jordbruksprodukter, ekonomi eller medicinteknik. Varje ”kunskapsområde” för med sig en specifik terminologi som endast de insatta i ämnet är bekant med. Därför är det viktigt att översättaren av en viss text är bekant med ämnet som avhandlas i texten.

En vän till mig, som jobbar som översättare till tyska, fick vid ett tillfälle i uppdrag från en amerikansk firma att korrekturläsa och ”rädda” en översättning som någon gjort av en manual till en portabel defibrillator. Personen som först fick uppdraget att översätta manualen hade helt uppen­bart inte tyska som modersmål. Lyckligtvis kunde min kompis reda ut alla felsyftningar och felaktigt använda begrepp som, på grund av den tidigare översättarens dåliga tyska, gav direkt livsfarliga instruktioner till läsaren av manualen.

Om kunden tryckt manualen så som den var, istället för att vända sig till min vän, hade någon stackare avlidit på grund av den usla översättningen.

Jag tycker detta illustrerar mycket väl hur viktigt det är att ta översättning på allvar och hur viktigt det är att översättaren kan språket sedan barnsben. Det räcker aldrig med att ”ha varit duktig i skolan på det språket” för att kunna översätta eller författa en text väl.

Med anledning av ovanstående anekdot är det värt att nämna något om reklamationsrätten för beställda översättningar. Den som är kund har enligt svensk lag alltid rätt att reklamera en produkt som ej uppfyller vad som ursprungligen avtalats. Precis som köparen av en nyköpt bil som går sönder omedelbart inte förväntas betala för bilen, så behöver en kund inte betala för en dåligt utförd översättning. Då skall vi förvisso komma ihåg att översättaren är expert på sitt språk och att kunden inte nödvändigtvis har rätt i de fall då översättningskvaliten ifrågasätts.

”Varför kan inte mitt företag gå direkt till en översättare med materialet?” Det borde bli billigare att inte ha en översättningsbyrå som mellanhand, kan man tycka.

Svaret är att det kan man mycket gärna, men då måste man lägga tid på att hitta rätt översättare och formatera materialet så att översättaren kan hantera det. Och det kostar direkt eller indirekt ditt företag pengar. Jag har mött få beställare med samma teknik- och språkkunskaper som personalen på en översättningsbyrå. Risken är helt enkelt stor att något går fel och att ditt företags layoutare inte kan hantera översättningen på bästa sätt. I synnerhet om översättningen är till något annat språk än de som talas i Västeuropa. Det problemet uppstår inte om du anlitar en översättningsbyrå.

Många stora multinationella företag har fast anställda översättare. Hela avdelningar som hanterar deras översättningar, och det är förmodligen en god affär för dem. Vem vet, det kanske är rätt väg att gå för just det företag du jobbar på, kära läsare? Om du tror att det är det så föreslår jag att ni anställer någon som arbetat på en översättningsbyrå så att ni får lämpliga arbetsrutiner. Alternativt att ni anlitar ett översättningsbolag som processkonsult för att hjälpa er ta fram rutiner för det material som skall översättas.

Att vända sig direkt till en översättare man har förtroende för kan vara en både billig och bra lösning, förutsatt att översättaren är kunnig inom datorteknik. Ta inte illa upp nu alla översättare som läser den här boken, men om ni inte kan datorer, eller samarbetar med någon som hanterar tekniken åt er (en översättningsbyrå?) kostar ni er kund väldigt mycket extra pengar i onödan. Använder ni datorer på rätt sätt blir det alltid enklare för er och billigare för er kund. Detta vågar jag konstatera som ett faktum.

Oavsett vilken väg just ditt företag väljer att gå kommer tipsen i den här boken bespara er utgifter. Detta förutsätter att de som preparerar översättningen för översättaren också är insatta i bästa sätt att hantera texten.

Men jag måste understryka min rekommendation, vänd er till en översättningsbyrå med era översättningar, av både trygghets- och kvalitetsskäl.

Det är mitt andra tips till dig i den här boken: att du vänder dig till ett översättningsbolag med allt du vill få översatt. Jag garanterar att det blir billigare, tryggare och bättre i längden.