Analogt kontra digitalt

Vi lever i en digital tidsålder. För inte allt för länge sedan var det brev, fax och pappersarkiv som gällde. Allt analogt. Nu är allt ettor och nollor intryckta i en nätverksdator någonstans. Mejl, digitala överföringar och nedladdningar.

Idag är det ytterst få företag som inte arbetar helt digitalt. Norden är en av de mer digitaliserade regionerna på vår planet. Och det är bra. I den här boken kommer jag att utgå från att alla de dokument som du vill ha översatta är digitala. Det är så att säga ett minimikrav på en effektiv och billig översättning.

Med det sagt så finns det förstås andra länder där faxen faktiskt fortfarande rullar. Om du får det material som ska översättas via fax, gör vad helst du kan för att lägga vantarna på det digitala originalet. Det blir utan undantag billigare för dig att översätta det och få tillbaka en översatt version som ser ut som faxkopian. Om du inte kan få tag på ett digitalt original går det självklart alltid att översätta direkt från faxet (förutsatt att texten är läsbar), men det kommer att kosta.

Det här ämnet knyter an till mitt första tips i den här boken. Undvik att översätta papperskopior (fax o dyl). Om du inte har ett digitalt original kommer det att bli dyrare för dig att få det översatt än om du har ett.