Inledning

Idag betalar många företag för mycket för översättningen av sina manualer och dokument. Inte nödvändigtvis för att det tas ut överpriser, tvärtom, översättningsbranschen är en väldigt prispressad bransch. Nej, priset blir högt eftersom materialet som ska översättas i sig inte är an­passat för att översättas till ett främmande språk.

Översättningsbranschen är som sagt redan otroligt prispressad. Det finns många aktörer på marknaden och konkurrensen är stenhård. Armbågsutrymmet för prissänkning börjar ta slut. Översättningspriset per ord är ganska nära så lågt det kan bli, även om mängden ord som ska översättas kan vara så många att även små prisskillnader ger ett stort genomslag i slutkostnaden. Priserna kommer helt enkelt inte att sjunka så mycket mer.

Jag har ännu inte kommit i kontakt med ett företag som inte vill ha en så bra översättning till ett så lågt pris som möjligt. Vad återstår för ett företag att göra för att sänka sina översättningskostnader? Många förbiser att de genom att anpassa sina dokument för översättning och därigenom maximalt utnyttja teknologins möjligheter kan sänka sina översättningskostnader avsevärt. Ett par enkla policyförändringar kan bespara ett företag miljonsummor varje år. Genom layoutanpassning finns det fortfarande ett jättestort gap av potentiell kostnadssänkning för beställaren att hämta.

Det första man ska vara medveten om är att en stor del av det material som översätts är skapat i format som översättarna själva oftast inte kan hantera, om de ens har hört talas om dem förut. Inte många översättare vet vad QuarkXPress eller FrameMaker är för något? Än mindre kan de arbeta i dessa format. Dessutom råder det en övertro på Adobes Acrobat-/PDF- format och vad man kan göra med dem. De översättare jag kommit i kontakt med tenderar framför allt att vara skickliga språkvetare, inte teknologer. Nästan alla professionella översättare är dessutom egenföretagare. Varken deras fritid eller budget tillåter dem att sätta sig in i alla de format som en kund skapar sitt material i.

Detta leder till att en hel del av kostnaderna för översättning hänförs till att föra över texten till ett format som översättarna kan arbeta i. Översättarna kan ju inte översätta i ett program de inte äger och dessutom inte kan hantera. Ofta exporterar man texterna som ska översättas till Microsoft Word eller något format kopplat till ett översättningsverktyg. Översättningsverktyg kallas för CAT-verktyg (Computer Aided Translation). De fungerar i princip som en ordbehandlare som visar originaltexten i ett fönster och tillåter översättaren att föra in originaltextens översättning i ett annat fönster. Argumentet för att använda CAT-verktyg brukar vara att översättaren inte behöver bry sig om formatet på texten, utan kan koncentrera sig på dokumentets textinnehåll och dess översättning.

När översättningen sedan är färdig måste texten åter monteras i originaldokumentet så att det ser ut som originalet, fast på ett helt annat språk. Allt detta tar tid. Oftast utförs arbetet av en översättningsbyrå eller beställarens reklambyrå, i undantagsfall sitter översättaren och monterar översättningen i originalformatet.

Oavsett om ditt företags ateljéavdelning, reklam- eller översättningsbyrå tar ut texten för översättning och monterar den åt dig efter översättningen så är det tid som de måste ha betalt för. Detta är ett av de kostnadskrävande arbetsmoment som jag med den här boken försöker få dig som beställare och ditt företag att slippa. Nästan alla översatta texter går att montera automatiskt om du bara har rätt verktyg. Genom att utnyttja möjligheterna att exportera och återmontera text automatiskt kan du skära ner dina översättningskostnader rejält.

Inledningsavslut

Jag vill i den här boken försöka visa dig som beställer översättningar hur du ska skapa och hantera dokument som är formaterade så att de kräver ett minimum av handpåläggning för att kunna översättas. På så vis kommer dina översättningsjobb att bli billigare.

Om den här boken dessutom hjälper dig att färdigställa dokumentet i så pass god tid att översättaren hinner göra jobbet utan stress får du också en bättre översättning för dina pengar.