Framtiden

Jag är helt övertygad om att inom en inte allt för avlägsen framtid kommer alla former av instruktionsdokument att översättas av en dator med så kallad maskinöversättning för att sedan korrekturläsas av en mänsklig översättare. Maskinöversättning är när en text översätts helt automatiskt av en dator utan mänsklig inblandning.

När en text väl blivit maskinöversatt kommer en mänsklig översättare att korrekturläsa resultatet. Tekniken är redan långt framskriden. Se bara på vad du kan åstadkomma på Babel Fish kan med en knapptryckning (http://babelfish.yahoo.com/), och den har existerat många år. För att inte nämna den relativt nytillkomna tjänsten Google Translate (http://translate.google.com). Till och med senaste versionen av Microsoft Word har en inbyggd snabbknapp för maskinöversättning av texter. Mejl översätts redan med maskinöversättning på många företag för att underlätta kommunikationen mellan olika avdelningar i olika länder. Det förefaller fungera tillfredsställande för alla inblandade. Många storföretag översätter redan det mesta av sitt material med maskinöversättning och efterföljande korrekturläsning. Dessa företag minskar både tidsåtgång och kostnad, i förhåll­ande till om arbetet utförts med ”traditionell” översättning.

Stater och företag öser in pengar i forskning och utveckling av maskin­översättning. På många sätt är maskinöversättningen redan inarbetad i vårt vardagsliv. Tekniken går framåt med stormsteg.

Jag tror att översättning kommer att bli både vanligare och billigare i och med att datorerna blir allt kraftfullare. Det går fortare att bara korrekturläsa och korrigera en maskinöversatt text än att översätta den manuellt, förutsatt att maskinöversättningen är tillräckligt bra. Reklam och säljmaterial kommer fortfarande att kosta en del, även i framtiden, eftersom de i större utsträckning kräver att all text bearbetas helt och hållet av en mänsklig överstättare.

Det är viktigt att du som läser den här texten inser att alla dokument, all hantering av dokumenten och all översättning i framtiden, utan undantag och utan tvekan, kommer att hanteras digitalt. Så om du inte redan äger en dator, se till att köpa en snart.

De goda nyheterna är att de tips jag ger i den här boken kommer att vara dubbelt så viktiga imorgon. För oavsett om texten översätts av en dator eller av en människa så är det pengabesparande att ge dina dokument en layout som gör det billigt och lätt för översättaren att komma åt texten. Jag vågar påstå att detta gäller i dubbel utsträckning om din text skall maskinöversättas. I värsta fall kan du råka formatera texten så att en mening huggs upp i flera textsträngar och då finns det stor risk för akuta feltolkningar vid maskinöversättning. Datorer är ju som bekant inte något vidare smarta och "förstår" inte att en text hänger ihop med en annan såvida de inte rent fysiskt ligger i samma textsträng. I sådana fall blir kostnaden också mycket högre eftersom mängden mänsklig handpåläggning på den maskinöversatta texten ökar markant.