Om att ha koll på det som ska översättas

Det finns många företag som är så pass medvetna om sitt översättningsbehov att de sluter ett ramavtal med en översättningsbyrå för att få sina översättningar hanterade på smidigaste och billigaste möjliga sätt. Men sedan slutar konsekvenstänkandet där. Mitt i all prestationspress, korta handläggningstider och ofrivilliga förseningar slutar man kontrollera om det material som går iväg till översättning verkligen ska översättas. Istället skickas allt textmaterial, färdigt eller ofärdigt, gammalt och nytt, till översättningsbyrån. Resultatet blir förstås att företaget betalar för översättning av mängder med text som egentligen aldrig skulle översättas.

Ett svenskt företag, som jag och min dåvarande arbetsgivare redan arbetat för under något år, återknöt till oss med kommentaren att deras översättningar var alldeles för dyra. Vi kunde inte förstå vad de menade eftersom priset per ord var mycket bra för kunden. Vid närmare inspektion visade det sig att de bland annat låtit översätta texter till fjolårets produkter. Detta var förvisso tidigare oöversatt material, men helt överflödiga i sammanhanget. Företagen hade helt enkelt inga rutiner, inga som efterlevdes i alla fall, för att kontrollera vilket material som gick ut till översättning.

När företaget efter många om och men lyckades få ordning på sina rutiner sänkte det deras översättningsutgifter med 10 procent i ett slag.

Ett annat vanligt förekommande exempel på dålig kontroll över vad som ska översättas är att översättningsbyrån får material med texter som innehåller två eller fler språk, uppenbarligen hopklippta från skilda produkter. Dessa ska så småningom översättas till det ena språket, eller än värre, översättas till ett tredje språk. Allt för att få iväg beställningen så fort som möjligt. Det brukar vara en dyr process att hantera texter av det slaget. Den här typen av beställarbeteende är vanligast kring stora helgdagar eller semestertider då alla gärna vill ha ett ”rent bord” innan de själva går på semester.

Det är med andra ord alltid dyrt att inte tänka igenom vad som ska översättas och att inte sammanställa det som ska översättas på ett rationellt sätt.

Kort sagt, bara för att du skickar texten till en översättningsbyrå blir det inte billigt. Du måste själv tänka igenom vad som ska översättas och vara medveten om vad översättningen ska användas till när den är färdig. Om den skall tryckas upp på papper, publiceras på nätet eller bara cirkulera som utskick inom företaget. Detta är ytterligare en anledning för dig att förstå åtminstone de rudimentära grunderna för trycksaksskapande och ungefär hur översättningsbranschen arbetar. Med den insikten och rutiner som säkerställer att endast de texter som ska översättas översätts sparar ditt företag mycket pengar.

Det är mitt tredje tips: se till att det finns rutiner på ditt jobb som säkerställer att endast de texter som ska översättas går till översättaren/översättningsbyrån. Kolla alltid igenom materialet som ska översättas en sista gång. Kontrollera att instruktionerna till översättarna är enkla och att dokumenten är förståeliga. Om projektet ser rörigt ut för dig så ser det dubbelt så illa ut för de som ska översätta materialet. Och det är en enkelbiljett till ett misslyckat och onödigt dyrt översättningsprojekt.