Arbetsflödet i korthet

Det normala arbetsflödet för ett dokument som ska översättas ser i korthet ut som följer.

Det brukar börja med att ett företag har en produkt de vill sälja eller ett budskap de vill förmedla. Företaget anlitar då en duktig copywriter och en originalare för att skapa ett dokument med anknytning till deras produkt. Förmodligen skapas trycksaken i ett format som få utanför trycksaksbranschen är bevandrad i.

När sedan dokumentet är färdigt kontaktar företaget en översättningsbyrå eller en översättare och begär att få dokumentet översatt. Någon, antingen beställaren, översättaren eller någon på översättningsbyrån, kommer att lyfta ut texten från originalformatet till ett format som översättaren kan hantera. Detta kan ske genom att för hand klippa ut texten från originalet och sedan klistra in den i en word-fil. Eller så kan det ske automatiskt med något av de översättningsverktyg som översättaren eller översättningsbyrån har till sitt förfogande.

Översättaren översätter sedan dokumentet efter bästa förmåga. Förmodligen visas översättningen upp för beställaren så att de får möjlighet att godkänna texten, förutsatt att de själva kan språket. Ibland får översättaren korrekturkommentarer på sin översättning från kunden, vilken då översättaren för in i sin översättning.

När översättaren är färdig så måste någon, antingen beställaren, originalaren, översättaren eller någon på översättningsbyrån montera översättningen i originaldokumentet och göra layout efter översättning. Förhoppningsvis är vederbörande så pass framsynt att hon monterar översättningen automatiskt istället för att manuellt klippa och klistra. Ännu bättre är det om någon som är van vid att hantera både dokumentformatet och främmande språk får sköta layouten.

Det kan låta konstigt att layout ska behövas efter översättning men egentligen är det ganska självklart. Olika språk behöver olika mängd ord med olika mängd bokstäver och därför olika mycket textutrymme, för att uttrycka samma sak. Därför rubbas originallayouten i dokumentet när texten översätts. Någon måste se över layouten i dokumentet och finjustera den efter översättningen är gjord så att dokumentet till slut ser ut som originalet men på ett annat språk.

Slutligen levereras det ett färdiglayoutat och översatt dokument till beställaren som sedan kan skicka iväg det till sitt tryckeri eller lägga upp det på sin hemsida eller vad de nu planerar att använda det till.