Sammanfattning av dokumentproduktion och översättningar

Jag har nu beskrivit för dig hur trycksaker och digitala dokument fungerar rent tekniskt, hur de skapas och hur det går till när de översätts. Du har fått en grundläggande genomgång av vilka slags dokument som används. Som du fått se hänger valet av dokumentformat ihop med vilket slags textmaterial som publiceras. Och i förlängningen vilket verktyg som används för att översätta texterna.

Vi har även gått igenom de vanligaste CAT-programmen. Jag har tidigare förklarat skillnaden mellan översättning och lokalisering. Det finns förstås mängder med mer eller mindre lyckade små CAT-verktyg som privatpersoner och företag skapar för sina produkter som inte behandlats i den här boken. Och ingen kan egentligen förutspå exakt vilka program som blir tongivande i översättningsbranschen i framtiden.

Dessutom har du stiftat bekantskap med några av de olika potentiella problem som förekommer på layoutsidan inom översättningsbranschen. Vi har tittat på hur läsriktningen i det översatta språket helt enkelt inte tillåter dig att sätta dokumentet i vilket program som helst. Hur valet av typsnitt begränsar vilka bokstäver som kan visas upp och varför man därför måste byta typsnitt för att kunna visa vissa språk korrekt. För att inte nämna hur Double-Byte-system helt enkelt inte fungerar på västerländska datorer och varför det är så.

Sist men inte minst har jag lämnat ifrån mig ett antal tips på hur du bör formatera och hantera det material som ska översättas om du vill få det översatt på billigast möjliga vis. En sammanfattning av dessa tips finns uppställd i kapitlet Samlade tips.

Den återstående delen av boken består av mer eller mindre handfasta tips på hur du ska hantera och formatera de olika formaten du skapar dina dokument i så att de blir så enkla och billiga som möjligt att översätta. Eftersom du läst igenom bokens föregående del har du tillgodogjort dig de kunskaper du behöver för att förstå varför de tips jag ger är relevanta.