Kommentar till projektgång

Som du märker är det en mycket vid skillnad i projektgången mellan hur den allt för ofta är, och hur den borde vara. Har man bara lite framförhållning och ser till att skapa ett bra översättningsvänligt originaldokument blir besparingen i både arbetstid och pris mycket märkbar.

Om du som beställare bara får bukt på projektgången och framför allt planerar projekt med god framförhållning varje steg av vägen. Om du ser till att de layoutråd jag ger i den här boken efterföljs kommer du att slippa betala onödigt mycket för dina översättningar.

Så småningom, när du fått grepp om ungefär hur lång tid det tar att hantera och översätta just ditt material, kan du tighta upp dina deadlines till precis den tid som behövs. Jag garanterar att du kommer att ha en effektivare, snabbare och billigare dokumentproduktion än någonsin tidigare.