Översättning — så som det ofta går till

Sedan landar materialet som ska översättas i knät på en översättningsbyrå eller en enskild översättare. Om det är en översättningsbyrå som beställaren vänt sig till delegeras jobbet till en projektledare som bestämmer vilken eller vilka översättare som ska erbjudas översättningsjobbet, samtidigt som hon skickar det material som ska översättas till sin interna teknikavdelning så att de kan konvertera materialet på bästa möjliga vis. Om det är en enskild översättare som fått jobbet av sin kund beror väldigt mycket på hur tekniskt bevandrad översättaren är. Översättningsbyrån har ju tillgång till en hel avdelning med människor som är experter på hur man konverterar text på bästa sätt. En ensam översättare har helt enkelt inte de resurserna utan är hänvisad sina egna kunskaper. Därför tenderar texter att skötas mest teknologiskt fördelaktigt när de översätts via en översättningsbyrå.
Om projektet är likt det vi nämnt ovan, en uppdatering där översättarna försetts med en uppsättning av de äldre översättningarna, pdf:er för referens och ett Worddokument innehållande regnbågens alla färger, kommer teknikerna på översättningsbyrån att ta sig för pannan och försöka förmedla till kunden att det är en dyr och vansklig arbetsgång beställaren tänker följa. Förhoppningsvis får de till slut godkänt från kund att få översätta det faktiska originalet, inte det färgglada Worddokument som beställaren har ställt i ordning. Därmed är allt arbete beställaren lagt på att markera upp texter med olika färg slöseri med tid. Som jag tidigare förklarat i den här boken är det alltid billigast i slutändan för beställaren att översättaren får arbeta i originaldokumentet.
I värsta fall insisterar beställaren på att man ska fortsätta enligt beställarens ursprungsplan och översätta det färgglada dokumentet. Detta kommer utan undantag att leda till en massa pannskrynklande innan teknikerna satt sig in i vilka texter som ska läggas in var och på vilket språk. Sannolikt färdigställer de ett nytt dokument som bara innehåller det som översättaren ska översätta.
Dessutom måste de skriva av all text som ligger inbakad i bilder och diagram och inte är redigerbar. Dessa läggs i ett separat dokument för översättaren att översätta. Om originaldokumentet innehåller många sådana bilder blir det fort ett väldigt stort, och därför väldigt dyrt (för kunden), arbete att skriva av all text, och sedan när översättningen är färdig, montera all text på rätt plats igen. Notera att jobbtiden, och därmed kostnaden, multipliceras med antalet språk som dokumentet ska översättas till.
Om det är bråttom att få översättningen färdig är det inte ovanligt att översättningsjobbet delas ut på flera översättare. Detta är något man generellt sett försöker undvika eftersom det är som att be flera författare skriva var sitt kapitel av en roman. Resultatet blir stilistiskt väldigt spretigt. Läsaren kommer att märka skillnader i stil och ordval för de texter som olika översättare översatt. Men om en beställare inte är införstådd med att översättare bara hinner översätta ca 2000 ord om dagen och vill ha sin 35 000 ord långa manual översatt inom en vecka måste jobbet delas upp på flera översättare.
Någonstans där, mitt under översättningens gång, brukar något slags ”bomb” brisera. Det kan vara så att texten i dokumentet har ändrats. Kanske har något begrepp i texten bytts ut, eller layouten har ändrats. En riktig katastrof, i synnerhet om man arbetar i kundens hemsnickrade Word-fil med olika färger för olika språk. Ofta måste man mer eller mindre börja om från början. Man kan minimera katastrofen genom att arbeta med CAT-verktyg, för den ”kommer ihåg” de icke förändrade textstyckena. Men det kommer hur som helst att gå mycket tid till spillo. Tid som beställaren kommer att behöva betala för.