Återmontering och layout — så som det borde gå till

Eftersom översättaren arbetat i ett CAT-verktyg är själva återmonteringen av den översatta texten till originalformatet hastigt överstökat. Även layoutkontrollen efter översättning går relativt snabbt tack vare att originallayouten var anpassad för översättning.

I det här läget spelar det mindre roll om det är reklambyrån, översättaren eller översättningsbyrån som står för layout efter översättning. Typsnitten som används redan i originaldokumentet är valda så att de ska kunna visa alla tecken som ingår i de språk dokumentet översatts till.

I och med att deadlinen som beställaren satte var rimlig hinner man även med att skickas en pdf av det färdigöversatta materialet för korrekturgenomläsning av översättaren.

När eventuell korrektur från översättaren är infört i dokumentet levereras det till beställaren.

På det stora hela har processen varit så smidig och billig som det bara går att få det.