Översättning — så som det borde gå till

Eftersom konvertering till CAT-verktyg var så smärtfritt förlöper översättningen utan några problem.

Med en rimlig deadline kommer översättaren att ha tid att göra en mycket bra översättning.

I det här läget, med ett översättningsvänligt material, är det fortfarande onödigt dyrt om en ”bomb” briserar. T.ex. ändringar i texten eller layouten. Men eftersom översättaren arbetar i ett CAT-verktyg kommer all text som inte är förändrad att automatiskt hittas av översättningsminnet och förlusten i produktionshastighet kommer att bli så liten som den någonsin kan vara. Därmed inte sagt att ändringar i detta skede är en idealsituation.