Återmontering och layout — så som det ofta går till

Till slut återkommer översättarna till översättningsbyrån med sina översättningar och översättningsbyrån använder sig av CAT-verktyg för att montera de översatta texterna på ”rätt” plats i originaldokumentet. Alternativt sitter de och klipper och klistrar in de nyöversatta styckena och tar bort de avlägsnade stycken i de gamla redan översatta manualerna. Ett jobb som via den mänskliga faktorn öppnar för misstag. Någonstans kommer det att missas att ta bort ett textstycke som skulle bort, och någon av de nya texterna kommer inte att klistras in.

Glöm inte bort att teknikerna även måste montera översättningen av alla texter som ligger i bilder. Ett arbete vars arbetstimmar är direkt multiplicerbart med antal språk dokumentet översätts till. Som du förstår behöver det inte röra sig om översättning till många språk innan det blir väldigt dyrt för en beställare. Här ligger den stora vinsten med att ha texterna till bilder, diagram och tabeller liggande i textboxar i originaldokumentet istället för inbakade i bilden. Om texterna ligger i textboxar kommer CAT-verktygen att montera dem automatiskt.

Efter monteringen av översättningarna på rätt plats, oavsett hur det går till, ligger texten förhoppningsvis på plats även om den inte är särskilt smakfullt tillrättalagd. Eftersom olika språk behöver varierande mängd utrymme för att beskriva samma sak kommer texten efter översättning att ha flyttat sig i förhållande till originaltexten. Därför måste dokumentet gås igenom och texten måste justeras så att den ligger lika snyggt som i originalet. Detta är ett arbete som brukar röra sig om några minuter per sida.

Om det är en ensam översättare så brukar beställaren eller dess reklambyrå få sköta själva monteringen. Detta brukar innebära total frånvaro av CAT-verktygs automatiska montering av översättningen i dokumenten. Därför blir monteringen av översättningen också oproportionerligt dyr.

Dessutom, om översättningen är till språk med annan teckenuppsättning än vår västeuropeiska, t.ex. ett baltiskt eller östeuropeiskt språk (lettiska, litauiska, tjeckiska, ryska, o.d.), för att inte nämna de asiatiska språken, är det sannolikt att reklambyrån antingen inte inser att vissa bokstäver inte visas korrekt eller att de helt enkelt inte vet hur de ska hantera texten så att rätt bokstav visas. Ett problem som översättningsbyråer helt enkelt inte har eftersom de är experter på området.

Om man har tid så skickas en PDF-version av det färdigöversatta dokumentet till översättaren (eller översättarna) för att bekräfta att allt ser rätt ut och ge möjlighet till en sista textändring.

Slutligen levererar översättningsbyrån eller översättaren och reklambyrån ett dokument till beställaren.

Förhoppningsvis har man trots ett pressat tidsschema till och med lyckats leverera i tid.