Skapande av dokument — så som det ofta går till

Vi lever i en modern tid där det är snabba ryck som gäller. Där man förut skickade brev och paket som kunde ta flera dagar eller veckor för att nå fram skickar vi idag e-mail som anländer till sin adressat inom loppet av någon sekund. Den största effekten av dessa moderna tider är en allt snabbare produktionstakt av både tjänster och produkter. Vi har helt enkelt mer bråttom.

Detta syns även på produktionen av digitala dokument och trycksaker. Jag kan inte bevisa detta men den förmodligen största orsaken till att ett projekt ”går snett”, blir av dålig kvalitet eller alldeles för dyrt, eller bådadera, är att folk har för bråttom. För bråttom vid framtagandet av projektet, för bråttom vid skapandet av materialet som ska översättas och självklart alldeles för bråttom när materialet till slut ska översättas.

Ofta får en reklambyrå eller ett företags trycksaksansvariga allt för kort tid på sig att ta fram materialet. Ibland kan det hända att man försöker prångla ut en ännu inte färdigskriven text till översättning. Tanken brukar då vara att produktionen går fortare. Översättaren kan börja översätta samtidigt som texten sätts i sitt slutgiltiga format. Dessutom kan översättaren korrigera sin ”proto-översättning” mot det färdiga materialets text senare. Detta ser rimligt ut vid första anblicken, men det är utan undantag en dyr senväg.

I praktiken brukar det sluta med att översättningen i inte motsvarar originaltexten, då originaltexten kan hinna förändras rätt ordentligt innan trycksaken är färdig. Eftersom originaltexten tenderar att förändras ganska mycket kan det leda till att beställaren i praktiken måste betala översättaren för dubbelt så många ords översättning än vad den slutliga texten innehåller. I vilket fall som helst skulle det varit både billigare och förmodligen tidseffektivare att låta översättaren utgå från det färdiga materialet.

Vackra typsnitt väljs för dokumentet. Förhoppningsvis i enlighet med gällande grafiska profil. Layoutare kallas in att sätta text och bild på ett smakfullt sätt. Detta brukar ske helt utan tanke på att texten i ett senare skede ska extraheras och översättas. För ärligt talat, vad bryr sig layoutaren om det? Hon vill ju så snabbt som möjligt leverera en text som ser så bra ut som möjligt till sin kund. Dessutom är layoutaren ofta okunnig om vika krav moderna översättningshjälpmedel ställer på en dokumentslayout. Eftersom kunden fort vill se resultat hinner inte layoutaren arbeta långsiktigt och skapa ett ”välformat” dokument. Dokumentet som skapas kommer att se bra ut, men kommer inte att vara anpassat för smidiga förändringar. Det blir en layout som går går snabbt att ta fram men tekniskt sett primitiv och omständlig att hantera.

Layoutaren lägger in bilder och diagram i dokumentet där texterna är inbakade i bilderna. Ibland lägger man in bilder av tabeller i dokumentet istället för ”äkta” redigerbara tabeller. Det kan vara bildlänkar till ”snygga” PDF-versioner av tabeller och diagram från tidigare produktioner. På så vis slipper layoutaren formge dessa en gång till. Det spar en del tid vid produktionen av originaldokumentet, men ger utan undantag kostsamt extraarbete vid översättning. Det är både dyrare och mer tidskrävande i längden.

Till slut, efter några korrektursvängar till beställaren med tillhörande ändringar i text och bild, blir dokumentet färdigt för översättning. Detta är allt som oftast i grevens tid. Och nu brinner det i knutarna. Nu måste dokumentet bli översatt fort som ögat annars missas deadline!