Förberedelse inför översättning — så som det borde gå till

Eftersom dokumentet är väl anpassat för översättning så är det en smal sak för översättningsbyrån eller översättaren att automatiskt konvertera dokumentet till ett format som går att översätta i ett översättningsverktyg.

Om dokumentet är en uppdatering av ett tidigare översatt dokument översätts och låses automatiskt alla texter som tidigare översatts med hjälp av CAT-verktyget som används. Beställaren behöver inte betala för något annat än översättningen av de förändrade och de nytillkomna texterna.