Skapande av dokument — så som det borde gå till

Idealiskt sett beställs dokumentet i god tid från reklambyrån. En rimlig deadline är satt för när alla språkversioner ska vara färdiga. Man ska ju hinna översätta dokumentet också.

Eftersom beställaren är medveten om att dokumentet ska översättas till ett antal språk så begär hon att reklambyrån skapar dokumentet i ett specifikt format som hon vet fungerar för alla de språk som dokumentet så småningom kommer att översättas till. Detta kan t.ex. vara FrameMaker eller InDesign.

Slutligen begär beställaren att reklambyrån använder sig av de tips som finns i den här boken i så stor utsträckning som möjligt.

Reklambyrån tar fram texten och sätter dokumentet enligt instruktionerna. Efter några korrekturvändor till beställaren anses dokumentet vara färdigt. Dokumentet är nu skapat så att det är så lätt att exportera till CAT-verktyg som möjligt och att det ska bli så enkelt att layouta på de olika språken som möjligt.

Vid det laget, när dokumentet är 100% färdigt, kontaktar beställaren en översättningsbyrå (eller enskilda översättare) och ber dem översätta dokumentet.

Eftersom beställaren har en hum om hur fort en översättare arbetar kan hon begära en rimlig deadline då översättningen ska vara färdig.