Läsriktning och dokumentlayout

Läsriktningen påverkar också hur vi formger våra böcker. Västerländska böcker satta i språk som läses från vänster till höger läses med bokens rygg till vänster. Böcker satta i språk som läses från höger till vänster läses med bokens rygg till höger. Framsidan till en bok på arabiska eller hebreiska ligger på samma plats som baksidan för en bok på svenska eller engelska ligger. Boken är spegelvänd.

Detta kan tydligt illustreras genom att titta på tecknade japanska serietidningar, s.k. mangaserier. Den yngre generationen har säkert någon gång noterat att japanska mangaserier läses spegelvänt, man börjar "längst bak" i serietidningen och läser varje serieruta från höger till vänster, uppifrån och ner. Tidigare spegelvändes varje seriesida i mangaserietidningarna inför översättning och publikation i väst så att vi skulle kunna läsa dem så som vi är vana vid, från vänster till höger, vilket också är förklaringen till varför så många japanska seriehjältar föreföll vara vänsterhänta. Men spegelvändningen har numera nästan upphört, att läsa mangaserier ”baklänges” har blivit en del av upplevelsen.

Precis lika ”bakvänt” som du som svensk upplever att den japanska serien är upplagd, uppfattar en japan eller arab det, att våra svenska publikationer är bakvända.

För översättningsändamål ställer läsriktningen till två problem. Om det material du skapar ska översättas till ett språk som läses i ”andra riktningen” måste programmet du skapar dokumentet i kunna hantera höger-till-vänsterspråk och dessutom gärna tillåta dig att helt byta plats på alla sidor, boken måste kunna spegelvändas, åtminstone om den ska tryckas i västvärlden. Detta kan visa sig vara ett jättejobb och om du är beställare av översättningar får du räkna med att en översättning till ett språk som skrivs och läses i ”fel” riktning kommer att bli minst dubbelt så dyr som en översättning till ett västerländskt språk.

Du bör undvika att låta översätta din text till ett höger-till-vänster-språk i Word och sedan försöka klippa och klistra in det till ett annat dokument i ett annat format. Sannolikt kommer det inte gå och då står du där och har betalat för en översättning du inte kan använda. Jag har själv varit med om en väldigt ”prismedveten” kund som med jämna mellanrum återkom med översättningar till bl.a. hebreiska i Excelark. Vi översatte det åt dem och varnade dem för att just hebreiskan kan bli felaktig om den senare används i ett dokument som inte kan hantera höger-till-vänsterspråk. Efter två års återkommande översättningar berättade kunden att de hört att deras hebreiska manualer fått mycket kritik från kunder i den delen av världen. Det visade sig att kunden försökt spara pengar genom att själv montera översättningarna i trycksaken, jag tror det var en tidig version av InDesign de använde. Just den versionen kunde helt enkelt inte visa upp höger-till-vänsterspråk. Med resultatet att hebreiskan visades upp spegelvänt i dokumentet och som vänster-till-höger-språk, något som kan vara svårt att inse om man inte är van vid att hantera hebreiska. Självklart var det mycket pinsamt för företaget att skämma ut sig i två år innan felet sent omsider påpekades för ledningen, och att betala för många dyra manualer på spegelvänd hebreiska, som inte dög till annat än braständare.

Det blir mitt sjuttonde tips i den här boken: översätt inte ett material till höger-till-vänster-språk i Word och räkna med att kunna klippa och klistra över det till det format du ska använda till tryck. Det blir förmodligen ett dyrt misslyckande.

Om du behöver få ett dokument översatt till ett höger-till-vänster-språk är det oftast enklast att kontakta en översättningsbyrå och låta dem lösa problemen. om dokumentet ska tryckas är det dessutom viktigt att komma ihåg att ditt tryckeri förmodligen inte kan hantera höger-till-vänster-språk korrekt. För att underlätta för både dig och ditt tryckeri så begär att en tryckfärdig pdf ska ingå i leveransen från översättningsbyrån. Då kan inget gå snett hos tryckeriet.

Därmed kommer mitt artonde tips: om du vill få ett material som sedan ska tryckas översatt till ett höger-till-vänster-språk så se till att begära en tryckfärdig PDF åter vid leverans av översättningen. Annars är risken att det blir fel vid själva tryckningen.

Många moderna layoutprogram kan hantera höger-till-vänster-språk. Men redan i programversioner som bara är någon version äldre än det senaste kan det vara tvärstopp. De största layoutprogrammen som Quark och InDesign har släppt versioner för mellanöstern som stödjer höger-till-vänster-språk. Detta blir fort ett hopplöst hinder just på grund av att dessa versioner lyser med sin frånvaro här i Sverige. Till råga på allt är t.ex. Arabiska ett av de största invandrarspråken i Sverige och översättningar till detta blir mer och mer efterfrågade, därmed även behovet av att kunna trycka arabiska korrekt. Som om inte det var nog är de allra flesta som hanterar trycksaker inte särskilt bevandrade i arabiska. Även om texten som trycks ser helt vansinnig ut för en som kan språket så har de som hanterar trycksakerna inte en chans att upptäcka det.

Situationen håller på att bli bättre men det är fortfarande anmärkningsvärt att en del av de största layoutprogrammen så som InDesign och FrameMaker inte stödjer höger-till-vänster-skrift (i sina västerländska utgåvor). Men situationen kan som sagt bara bli bättre och utvecklingen är på väg åt rätt håll.