Långa och korta språk

När du sätter en text i ett dokument eller på en hemsida är layouten anpassad för just hur mycket utrymme den texten upptar. Eftersom vissa språk generellt sett har fler eller färre bokstäver och stavelser i sina ord än andra språk säger det sig själv att olika språk behöver lite olika mängd utrymme.

Engelska tenderar t.ex. att ta mycket mindre plats än franska. Svenska tar ungefär lika mycket utrymme som engelska, men våra sammansatta ord tenderar att vara lite för långa i tabellceller och överskrifter än motsvarande engelska fraser. Ryska tar i sin tur väldigt mycket plats, holländska likaså, i jämförelse med både engelska och svenska.

Eftersom olika språk tar upp olika mängd utrymme är det viktigt att ett material som ska översättas får en sådan layout att det är ”luftigt”. D.v.s. att det finns gott om extra utrymme kring alla texter så att den översatta texten kan svälla ut efter behov. Alternativt att layouten är dynamisk på samma sätt som html-sidor brukar vara. D.v.s. att om den översatta texten sväller efter översättning rullar den bara vidare och över till en ny sida. Vissa program, som Word och FrameMaker är utmärkta exempel på program som i grund och botten ger dig en dynamisk layout. InDesign, QuarkXPress och PowerPoint är exempel på program som inte omedelbart öppnar för det dynamiska. Därför är det extra viktigt att du håller en relativt gles layout i dessa program.

Lite generellt kan man säga att asiatiska språk tar upp något mindre plats än svenska. Slaviska och västeuropeiska språk tar upp mer plats än svenska. Nordeuropeiska språk tar upp ungefär lika mycket plats som svenska.

Nedan följer en enkel tabell som visar ungefär hur många procent mer eller mindre utrymme en text på det angivna språket tar i förhållande till samma text på svenska. Siffrorna är väldigt ungefärliga men ger ett fingervisning om hur mycket utrymme texten kommer att uppta efter att översättningen är färdig.

Vill du ha mer specifik information än tabellen nedan ger så har jag i kapitlet Ordlista en mer detaljerad och expanderad version.

Notera att om layouten i det dokument som ska översättas är dynamisk kommer självklart antalet sidor i det översatta dokumentet att skilja sig från originaldokumentets sidmängd. Sidantalets förändring kommer att vara ungefär lika stor som språket växer, d.v.s. det blir ca 20 % fler sidor i en översättning till franska än dess svenska original.

Språklängd

Språk

Utrymme i förhållande till svenska

Japanska, kinesiska och koreanska.

Ca 80 %

Danska, engelska, finska, italienska och norska.

Ca 100 %

Estniska, holländska, lettiska, litauiska, polska, tyska och ungerska.

Ca 110 %

Franska, portugisiska, ryska och spanska.

Ca 120 %

Grekiska

Ca 140 %

Därmed kommer jag med mitt sextonde tips i den här boken: förbered dig på att texten i dokumentet som ska översättas kommer att ta upp mer eller mindre utrymme än originaltexten. Antingen håller du en ”gles” layout och lämnar mycket extrautrymme kring all text i layouten, eller så ser du till att dokumentet är ”dynamiskt” och tillåter att den översatta versionen har fler eller färre sidor än originalet.