Höger-till-vänster- och vänster-till-högerspråk

Vi i Sverige och västvärlden är vana vid att text skrives och läses från vänster till höger. Det känns naturligt också, t.ex. är det väldigt praktiskt att skriva en text i den riktningen om du är högerhänt, vilket de flesta personer är. Men det innebär inte att det är självklart att text ska skrivas och läsas i den riktningen. Arabiska och hebreiska skrivs och läses t.ex. från höger till vänster. I Kina och Japan kan text läsas och skrivas lodrät i båda riktningar och även vågrät i båda riktningar, även om det vanliga är uppifrån och ner eller höger till vänster. Inte ens de antika egyptierna skrev och läste från vänster till höger, precis som arabiska läses hieroglyfer nämligen från höger till vänster. Enda anledningen till att vi i västvärlden skriver och läser från vänster till höger är arvet från Rom. De skrev sitt latin så, och det anammade vi.